Bakgrund

Solskenet började som en idé i ett samtal mellan vår VD Pelle och skyddskonsulenten Bosse. Idéen gick ut på att kombinera ett kvalificerat skydd för utsatta unga kvinnor med ett behandlingsarbete för det trauma som flertalet utsatta kvinnor bär med sig.

Tanken är att det är kombinationen av skydd och behandling som ger störst förutsättningar för en grupp unga kvinnor att kunna återgå till ett normalt och fullt liv.

2017 öppnade Solskenet HVB och sedan dess har vi lyckats ge ett flertal unga kvinnor friheten åter. Varje gång vi lyckas med ett uppdrag skänker det oss en stor glädje och vi får bekräftelse för bärigheten i den idé vi hade. Det sporrar oss till fortsatt utveckling.

Boendet

Vi arbetar för att alla som bor på Solskenet skall känna sig hemma och vara trygga hela tiden. Personal bemannar boendet dygnet runt. Boendet skyddas av larm och kamera och personalen bär larm.

På Solskenet finns sju mysiga boenderum som anpassas individuellt fördelade på två våningar. De två våningarna ger möjlighet till att arbeta med flickor på ett plan och kvinnor på det andra. På varje våning finns det vardagsrum och kök samt gemensamma badrum och toaletter. Dessutom finns det flera utrymmen för att sitta ner en eller flera i lugn och ro för samtal.

Vårt HVB är beläget i ett lugnt område i en mellanstor svensk stad som erbjuder möjlighet till stegvisa möten med samhället. Det finns goda möjligheter till att när rörelsefriheten kan öka nyttja den lokala kollektivtrafiken för att ta sig runt. I omgivningarnas finns vacker och omväxlande natur samt stora möjligheter till olika fritidsaktiviteter såsom friluftsliv, idrott och bad.

Ledning

Erfarenhet och kompetens

I vår verksamhet samlas personer med lång erfarenhet och med olika kompetenser för att säkerställa att vi kan erbjuda de kvalificerade insatser som de kvinnor som placeras hos oss är i behov av. Vi är en grupp som har utvecklat ett starkt samarbete och vi blir ständigt bättre på att hantera de utmaningar som varje ung kvinna som vi får uppdraget att hjälpa bär med sig.

Marita

Föreståndare
Tel: 0730-67 50 85
E-post: marita@solskenetab.se

Sedan jag 2003 började som biträdande föreståndare har jag skaffat mig en bred yrkeserfarenhet från sjukvården, socialtjänsten och olika HVB, där jag arbetat med omvårdnad, behandling och i olika ledande befattningar.

2017 kom jag till Skeppet HVB som föreståndare och sedan 2019 är jag även föreståndare på Solskenet HVB.

Jag har en fil kand. i socialpsykologi, från Högskolan i Skövde.  Familjeterapi steg 1 & 2, vid Göteborgs Socialpsykologiska Institut. Miljöterapiutbildning genom CMJ psykoterapi i Örebro.

Jag har en bakgrund som undersköterska under 16 år, inom sjukvården. Jag är en natur- och musikälskande person och är föreningsaktiv.

Lisa

Biträdande föreståndare
E-post: lisa@solskenetab.se

Jag har en fil.kand. som socialpedagog från Högskolan Väst i Trollhättan. Jag tog min examen 2016 och började då arbeta inom HVB (Skeppet) som behandlingsassistent. Detta gjorde jag i 3 år där jag bland annat var metodansvarig. I början av året 2019 påbörjade min tjänst som biträdande föreståndare på Solskenet.

Jag har även utbildning inom MI (motiverande samtal) TMO (traumamedveten omsorg) och miljöterapi.

I övrigt är jag aktiv inom föreningsliv och har ett stort intresse för träning.

Pelle Karlsson

VD
Tel: 0739-659889
E-post: pelle@solskenetab.se

Jag började min bana i branschen 1993 på Margretelunds behandlingshem. Efter ett par år gick jag vidare till ett privat HVB, innan jag och två kollegor bestämde oss för att starta eget, och 2002 så öppnade vi Skeppet.

Sju år senare tog jag över Skeppet HVB som ensam ägare och VD. Jag öppnade Solskenet HVB 2017.

Jag har en bakgrund som osteopat och massör, vilket jag har jobbat med sen slutet av 90-talet.

Jag har varit aktiv i föreningslivet mer eller mindre i hela mitt liv, främst inom amerikansk fotboll i Lidköping där jag också bor.

Rosanne

Leg. psykoterapeut
E-post: rosanne@solskenetab.se

Min specialisering ligger inom bl. a traumabehandling och jag har lång erfarenhet av psykoterapeutisk behandling av traumatiserade vuxna och ungdomar. Jag utreder traumarelaterade diagnoser såsom PTSD, dissociation, ångeststörningar och depression.

Jag är en del av Skeppets personal sedan fyra år tillbaka med uppgift att stödja personalen samt att möta de ungdomar som önskar terapeutiska samtal eller behandling. Jag lämnar utlåtanden och gör vissa utredningar.

Jag är leg. psykoterapeut och handledare. Därutöver är jag utbildad i EMDR och Marte Meo, individanpassad missbruksrelaterad behandling och familjeterapi.

Bosse

Skyddskonsolent
E-post: bosse@solskenetab.se

Sedan 1987 har jag arbetat med ungdomar och vuxna med olika sociala problem. Jag har haft tjänster som socialsekreterare, kurator, terapeut och under 2000-talet haft olika chefsbefattningar, bla föreståndare.

Sedan 2010 har jag varit handledare för personal inom socialtjänsten och skyddade boenden. Jag har även utbildningar för tidigare nämnda personalkategorier. Jag har en fil kand i samhällskunskap och historia plus en examen från lärarhögskolan i Umeå. Jag har även en psykoanalytisk utbildning.

Jag var med och startade upp Solskenet 2017.

På fritiden seglar jag på sommaren och på vintern åker jag skidor.

Se även vår systerverksamhet

Skeppet HVB

För pojkar och flickor, 16-19 år, med självdestruktivt beteende grundat i trauma och omsorgssvikt

Skeppet HVB har samma ledning och tillgång till samma kompetens som Solskenet HVB.

På Skeppet kommer ungdomen i behandling på en gång. Vår psykoterapeut gör en fördjupad bedömning som grund för en adekvat behandling. Under hennes handledning utformas en genomförandeplan så att alla vet hur de ska förhålla sig och vilka insatser som ska göras. Alla vet hur de ska motivera varje inskriven ungdomen till att nå målen i planen.

Ledning, terapeut och behandlingspersonal samverkar för att med närvaro och flexibilitet löpande anpassa behandlingen till ungdomens utveckling och mål.

Vi har valt att arbeta med både pojkar och flickor i boendet. Av erfarenhet ser vi att behandlingsklimatet blir lugnare och förutsättningarna blir bättre för att skapa allianser med ungdomarna där ungdomarna kan fokusera på sin utveckling. Boendet är anpassat för att erbjuda trygghet för både pojkarna och flickorna.